Om oss

Landslaget for Dølahest ble opprettet i 1947 som en oppdretterorganisasjon for hele landet, og er den ansvarlige avlsorganisasjonen for rasen. Landslaget er en medlemsorganisasjon, med 21 lokale lag rundt om i hele landet.

Landslaget for Dølahest har som formål gjennom reinrasa avl å fremme rasens særpreg, ta vare på dens egenart og mangfold, og avle fram en sunn og funksjonsdyktig hest. Dølahesten er en sterkbygd, rolig og robust kjøre-og fritidshest med allsidige bruksegenskaper. For dølahest innebærer dette å sikre en langsiktig avlsframgang for egenskapene i avlsmålet. Landslaget for Dølahest ønsker å ta vare på dølahesten med hensyn til størrelse, renhet, fargevariasjon og avtegn. Avlsplanen skal medvirke til et tjenlig og planfast avlsarbeid, som gir som resultat en dølahest tilpasset framtidas etterspørsel og bruk, og som samtidig sikrer en langsiktig forvaltning av populasjonen.

Foto: Åshild Sandvik