Revidering av statutter

Aktivitetsutvalget har kommet med forslag til endringer i statuttene til Dølahestmesterskapet, etter innspill og
erfaringer fra tidligere mesterskap.

Vi har de siste årene hatt svært få juniorer til start under mesterskapet og de største endringene i statuttene er gjort mtp dette.
NRYF har tatt inn igjen LD, som laveste dressurklasse, og det gir oss flere muligheter som harmonerer mer med utdanningsskala for juniorer og en ung dølahest!
Statuttene publiseres i sin helhet etter at de er vedtatt av styret, senest 30.1.2022.


Vesentlige endringer som er foreslått er som følger:

 • Dølahestmester junior består av dressurridning LD (tidligere LC), presisjonskjøring utdanning
  og brukshestridning junior (brukshestkjøring utgår)
 • Ungdom kjører med 2-hjulsvogn i brukskjøring (tidligere 4-hjulsvogn)
 • Grenmesterskap kjøring (alle aldre) deltakerne rangeres etter konkurransepoeng (tidligere
  straffepoeng)
 • Kvalifiseringskrav dressur: 58% (tidligere 55%) hhv 2 ganger i grenmesterskap og 1 gang i
  dølahestmestersammendrag
 • Kvalifiseringskrav dressurkjøring: minst 55% på gjeldende klassenivå eller høyere (tidligere
  godkjente resultater på lavere klassenivå eller 1 på samme eller høyere)
 • Kvalifideringskrav pressisjonskjøring: 1 godkjent på samme klassenivå eller høyere (tidligere 2
  godkjente på lavere)
 • Kvalifiseringskrav i brukshestklassene: deltakelse på stevne eller offisiell trening (tidligere
  ingenting)
 • Kvalifisering lagkonkurranse: godkjent resultat på nivå (tidligere ingenting)
 • BUD 4 år består av dressurridning LD (tidligere LC), brukshestridning og presisjonskjøring
  utdanning
 • BUD 5 år består av dresurridning LC (tidligere LB), brukshestridning og presisjonskjøring lett
 • BUD 6 år består av dressurridning LB, brukshestkjøring og presisjonskjøring middels
 • Det vil strammes inn på veterinærvisning og tidsfrister for påmelding lag, men vi innfører ikke
  obligatorisk oppstalling i denne omgang.

Vi ønsker i midlertidig å høre flere forslag, og oppfordrer derfor
medlemmer og/eller lokallagene til å sende inn innspill til statuttene innen 25.1 på mail til aktivitet@dolahesten.no

Gjeldene statutter finner du her!

Ønsker samtidig å oppfordre lokallagene til å støtte opp om og rekruttere nye DHM- deltakere, spesielt juniorer og
ungdom! Vi sees på til DHM 2022 på Lykseth Gård, Furnes i uke 34!
Mvh aktivitietsutvalget LD v/ Linn W Rønning