Savner du medlemsbladet?

Vi har dessverre fått en god del medlemsblad i retur! Har du flyttet og ikke mottatt ditt eksemplar skyldes dette at vi ikke har fått registrert adresseendring.

Du kan melde fra om dette til oss ved å sende oss en melding under eller kontakte

Norsk Hestesenter på telefon 61 16 55 00