Styret

Styrets sammensetting 2021

Leder

Johan Brandstad

leder@dolahesten.no 

Nestleder

Kjetil Fredheim

nestleder@dolahesten.no 

Organisasjonssekretær

Camilla Ulsrud

61 16 55 00

dolehest@nhest.no 

Styremedlem

Olav Stormorken

997 18 018

avl@dolahesten.no

Styremedlem

Katharina Sørensen

958 51 274

 info@dolahesten.no  

Styremedlem

Linn Wåler Rønningen

988 92 379

aktivitet@dolahesten.no

1. Varamedlem

Maren Sætervik Rognskog

2. Varamedlem

Hege Båtnes Mikkelsen

3. Varamedlem

Ingvild Arnesen