Avlsstimulerende tiltak 2024

Landslaget for Dølahest har følgende avlsstimulerende tiltak å tilby sine medlemmer i 2024: Unge hopper i avl Formål: stimulere til bedekning av yngre hopper for å bidra til å redusere generasjonsintervallet i populasjonen, øke bedekningstall og øke andel fødte føll. LD dekker kr. 2500,- inkl. mva av sprangavgiften ved bedekning av hopper på 3 eller […]

Avlsstimulerende tiltak 2024 Les mer »