Informasjon

Det er nå tid for innbetaling av medlemskontingent for 2024. Ved uteblitt betaling vil kontingenten purres opp èn gang. Etter det slettes du fra medlemslista.

Informasjon Les mer »