Til minne om Andreas Nøkleby Knutsen

Andreas og Liagubben under DHM 2023. Der ble Andreas Dølahestmester Ungdom. Foto: Mosling Fotografi

Andreas har representert Landslaget for Dølahest på store arrangementer som blant annet Dyrskun og Stavsplassen fra før skolealder. Takket være solid støtte hjemmefra har han blitt en viktig brikke i dølahestmiljøet og sporten generelt. Han har deltatt på stevner i flere forskjellige grener, stilt hest på utstilling og trent polocrosse. De fleste i dølahestmiljøet kjenner godt til maskotekvipasjen Andreas og Liagubben, men han har også deltatt med flere dølahester.

Andreas har vist frem dølahesten på arenaer Landslaget for Dølahest vanligvis ikke når ut til og vært en viktig brikke både for markedsføringen av rasen, men også for rekruttering til alle slags miljøer. Han har, tross sin unge alder, blitt et stort forbilde for andre ryttere og sporten.

Andreas har vist solid hestekunnskap med stort fokus på hestevelferd helt fra han var liten. Ute på arenaen har han alltid vært positiv og stilt opp både som funksjonær og vært støttespiller for andre deltakere.

Landslaget for Dølahest ønsker å uttrykke stor takknemlighet for Andreas sitt bidrag til dølahesten og miljøet. Vi er utrolig glade for å ha fått lov til å bli kjent med Andreas og følge han gjennom oppveksten.

Andreas under Høstfest med Dølahest der han ble tildelt prisen «Årets Rekrutt»

I 2022 fikk Andreas utdelt prisen som Årets Rekrutt og i 2023 ble han Dølahestmester Ungdom. Vi tar med diktet som ble opplest under utdelingen av Årets Rekrutt som ett hyggelig minne:

Født med hestemøkk under negla, har han nå fått vind i seila

Endelig gammel nok for å konkurrere, en gang på DHM, vi håper det blir mange flere

Med pågangsmot og arbeidslyst, når han først kommer i gang blir det aldri tyst.

Ridning, kjøring og polocrossen, mye mer spennende enn byggeklossen

Årets rekrutt, men dette må aldri ta slutt!

Det er i anledningen opprettet ett minnefond i Andreas sitt navn:

Formålet er å hedre Andreas Nøkleby Knutsens minne gjennom å dele ut en årlig pris under Dølahestmesterskapet til junior/ungdom under 21 år som utpeker seg positivt med å fremme dølahesten og vise god hestevelferd. Hvis du ønsker å gi ett bidrag til dette minnefondet kan du trykke her. Da kommer du til facebook siden vår og der ligger informasjon som ett festet innlegg på toppen

Landslaget for Dølahest uttrykker den største medfølelse til familien som sitter igjen og sender mange varme tanker.

.